گواهینامه استاندارد ایزو ISO 9001

22 / اردیبهشت / 1398

گواهینامه استاندارد ایزو ISO 9001 استاندارد مدیریت کیفیت

استاندارد های سری ۹۰۰۰ استاندارد های مدیریتی هستند که مبانی یک سامانه مدیریت کیفیت را بیان می کند عبارت دیگر استاندارد های سری ایزو ۹۰۰۰ استاندارد محصول نیستند ولی راهکارهای اجرایی برای رسیدن به کیفیت مناسب محصول و رضایت مصرف کننده را ارائه می نمایند.استاندارد های سری ایزو ۹۰۰۰ کاملا عمومی بوده و در تمام بخشهای صنعت و خدمات قابل پیاده سازی می باشند. این استاندارد در حال حاضر به طور گسترده ای در جهان مورد استفاده قرار می گیرد بر اساس بعضی آمارها بین ۹۵۰۰۰۰ تا یک میلیون گواهی نامه تا سال ۲۰۱۰ در جهان صادر شده است.